Русско-английский словарь

Ззазвздзезизлзмзнзозрзузызюзя

зи — communication

зигзаг — zigzag, crankle

зигзагообразный — zigzag

зигоморфный — zygomorphic

зигоспора — zygospore

зигота — zygote

зима — winter, winter-tide, winter-time, wintertime

зимаза — zymase

Зимбабве — Zimbabwe

зимбабвийский — Zimbabwean

зимний — winter, wintry, wintery, hibernal, winterly, brumal, wintertime

зимовать — winter, hibernate

зимовка — wintering

зимовщик — winterer

зимовье — winter hut

зимогенный — zymogenic

зимолиз — zymolysis

зимология — zymology

зимородок — kingfisher, halcyon, alcyon, Kingfisher, Halcyon

зимостойкий — winter-hardy

зимостойкость — winter hardiness, winter resistance

зияние — hiatus, dehiscence, gape

зиять — gape, yawn, dehisce