Русско-английский словарь

Яябявягядязяияйякялямяняпярясятяфяхячяшящ

японец — Japanese, Jap, Nipponese, jap, Japanese man, Japanese person

японизм — Japonism

Япония — nippon

японка — Japanese, Nipponese, Jap, Japanese woman, Japanese girl

японски — Japanese

японский — Japanese, Jap, Nipponese, japonic

япошка — Jap, jap

яппи — yuppi