Русско-английский словарь

Ннаненинонрнуныньнэнюнянснннм

ны — us

ныне — now, at present, at this day

нынешний — present, sitting

нырнуть — dive, take a header

нырок — canvas-back, pochard

ныряльщик — diver, plunger

ныряние — diving, dive, plunge, ducky, lunge

нырять — dive, duck, dip

нытик — moaner, misery, calamity howler, sorehead, squealer, misfire, yelper

ныть — whine, ache, nag, kvetch, bleat, yammer, mewl, mule

нытье — nagging, whining, yammer